[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='bandstand' results in 2 hits


1. Restaurant-kapell, utomhus på scen.
2. Mikkola, Viljo; dirigent vid sångfest?Kör iklädd folkdräkt, blåsorkester på estraden.