[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='bandstand' results in 2 hits


1. Backas, Gustaf.Restaurant-kapell, basso: G.B. 2vl, vcl, piano orkester, utomhus-estrad.Oudoors-bandstand.
2. Mikkola, Viljo; dirigent vid sångfest?Kör iklädd folkdräkt, blåsorkester på estraden.