[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='banquet' results in 12 hits


1. Heidi, Maria tillsammans med Gottfrid Gräsbeck och Börje Lång anländer till bankett på Svenska klubben.Helfigur. (4.12.1960)
2. Akademiska Sångföreningen , 90-års jubileum (1930)
3. Akademiska Sångföreningen, Bengt Carlson, Carl v.Knorring, Teddy Björkman m.fl. (1930)
4. Akademiska Sångföreningen (April 1930)
5. Akademiska Sångföreningen (April 1930)
6. Jean Sibelius 70-år.Festmiddag. bla Aino Sibelius, Ossian Fohström mänskor vid bord JS 70 years.Banguet a.o.Aino Siblius, Ossian Fohström (8.12 1935)
7. Jean Sibelius 70-år.Festmiddag. bla Aino Sibelius, Otto Andersson mänskor vid bord JS 70 years.Banquet a.o.Aino Sibelius, Otto Andersson (8.12 1935)
8. Jean Sibelius 70-år.Festmiddag. (8.12 1935)
9. Jean Sibelius 70-år.Festmiddag. (8.12 1935)
10. Jean Sibelius 70-år.Festmiddag. bla Ossian Fohström mänskor vid bord JS 70 years.Banquet a.o.Ossian Fohström (8.12 1935)

[Next]