[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='beards' results in 4 hits


1. Års 1868 psalmbokskommitté i Åbo. (1868)
2. Carl Grengg, österrikisk bassångare.Bröstbild, rollporträtt som Hagen i Götterdämmerung (Wagner) klädd i mantel och harnesk. (1890-talet)
3. Perron, Karl (1858-1928).Bröstbild, rollbild som Wotan (Wagner) i vit skägg och filthatt, vänstra ögat dolt bakom hår ; Half-length portrait of Karl Perron as Wotan wearing wide-brimmed wool hat (1896-97)
4. Wachter.Bröstbild, rollbild som Gurnemantz i Parsifal (Wagner) ; Half-length portrait of Wachter as Gurnemantz (1897)