[Search form] [Info about the database] [Search tips]

No 1 / 1

Klipparkivet; Helsingfors; Akademiska Sångföreningen

No: 13764
Shelf mark: Sibeliusmuseet / Musikvetenskapliga institutionen
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Vertikal rektangel
Outer size: 8.5 cm x 5.5 cm (height x width)
Date: 23.5.1948
Keywords: man, boat, blanket, student's cap,

Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Även Åke R. spelar "Hamlet"...Åke Rosenström på bilden.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.

14.6.2000 / 14.6.2000