[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='boat' results in 10 hits


1. "Renbergs" (Friberg, Naemi's bilder).Veranda på villa, omringat av träd, båt vid stranden.
2. (Fribergs, Naemi's bilder) "Rehnbergska villan vid Päijänne".Motorbåt med 2 pers.(N.F:s syster o svåger?).
3. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Kören på väg att bese Göteborg från kanalerna , i en "Padda" fördes vi runt".The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (20.5.1948)
4. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: "Paddan" har nått hamnen.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (20.5.1948)
5. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Nya m/s Stockholm.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (20.5.1948)
6. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Även Åke R. spelar "Hamlet"...Åke Rosenström på bilden.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (23.5.1948)
7. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Till slut kroknade Per.Per Nordström på bilden The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (23.5.1948)
8. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Stad i sikte!The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (24.5.1948)
9. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: "Laiva kaatuu" för sista gången.Båten Brynhild glider in i Helsingfors hamn.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (24.5.1948)
10. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Obrutna av resans alla vedermödor.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (24.5.1948)