[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='boats' results in 9 hits


1. Dvorak, Anton.Landskap från Nelahozeves, repr. av konstverk ; Landscape from Dvorak's home town Nelahozeves, reproduction of original
2. Yrjö och Margaret Kilpinen på båtutflykt med vänner en solig sommardag.Sex personer på bilden, Kilpinens i mitten.Yrjö med bar överkropp.Finnish composer Yrjö Kilpinen and his pianist wife Margaret on a boating excursion with friends on a sunny summer's day. (1935)
3. Cellisten Paul Grümmer (1879-1965), kompositören Yrjö Kilpinen och barytonsångaren Gerhard Hüsch utrustade med en picknick-korg på väg ut på en båtutflykt.Cello player Paul Grümmer, composer Yrjö Kilpinen and baritone singer Gerhard Hüsch with a picnic hamper heading out for a boat outing. (1930-talet)
4. Ett sällskap bestående av 4 kvinnor och 6 män dricker kaffe på båtutflykt.Fr.v.Bengt Carpelan, Ingeborg Adolfson g.Lundsten.A group of people, 4 women and 6 men, having coffee on a boat outing. (1920-talet)
5. Ett anonymt sällskap ställer till med kaffe på båtutflykt.An anonymous group of people having coffee at a boat outing. (1920-talet)
6. Kvinnor och män på däck på en ångbåt [?] sommartid.Women and men on the deck of a steamboat [?] in summer. (1920-talet.)
7. Män och kvinnor på däcket till en ångbåt i sommartid.En man håller en tidning [Västra Nyland?].Men and women on the deck of a steamboat in summer.One man holding a newspaper [Västra Nyland?]. (1920-talet)
8. En grupp unga vuxna, en del med studentmössa, på däcket till en ångbåt, troligen på väg till/från sångfesten i Mariehamn.A group of young people, some wearing student's caps, on the deck of a steamboat, probably on their way to/from the "singing festival" in Mariehamn. (1922)
9. Däcket på en ångbåt fullt med unga resenärer, en del studenter, troligen på väg till/från sångfesten i Mariehamn.The deck of a steamboat full of young travellers, some of them students, probably on their way to/from teh singin festival in Mariehamn. (1922)