[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='bow-tie' results in 12 hits


1. Konrad Carlsson (Sune Carlssons bror), Osmo Hurstman ("Sulos bror") och anonym man i helfigur.
2. Collan, Karl, helfigur, sittande, med bordet som armstöd.
3. Wilh.Gädeke, G.Apel, Carl Gädeke och José Eibenschütz.Halvfigur sittande kring kaffebord. (1912)
4. Forsell, John, bröstbild. (ca 1938)
5. Huttunen, Jorma (f. 1907), finländsk operasångare, tenor.Bröstbild.
6. Kajanus, Robert, bröstbild. (1926)
7. Liehtari, Eetu (1880 i Nastola - 1955 i Lahtis), bröstbild.
8. Mielck, Irene och Theodor, föräldrar till Ernst M.Bröstbild.
9. Hubay, Jenö.Ungersk violinist och tonsättare (1858-1937), bröstbild.
10. Puccini, Giacomo, bröstbild.

[Next]