[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='boxes' results in 2 hits


1. Interiör, bland Alma Fohströms fotografier från Asien.Resekistor och möbler inne i jurtans ramar (jurtans täcken är borta) ; Photo from Alma Fohström's journey to Asia.Tarvel boxes and furniture inside yurt the covers of which have been removed (1901-03?)
2. Neu?.Man och kvinna i dubbelporträtt (bröllopsfoto?) stående bredvid ett bord med liten ask på.Mannen håller kvinnan i handen, kvinnan håller en ros i högra handen.Trekvartsfigur ; 3/4-length portrait of man and woman standing beside a table (wedding portrait?) (1894 ?)