[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='boy' results in 14 hits


1. Sune Carlssons systerdotterson som barn, sittande helfigur, fötterna skymda.
2. von Eichwald, Håkan, 4 år, halvfigur, sitter vid pianot och ser på noterna. (ca. 1912)
3. Karl Brückner (1893-1963), violinist, som pojke, sittande med violin.
4. Frey, Johan.Hjalmar och anon ung man
5. Haitto, Heimo (f. 1925), violinist, som barn, spelande fiol.Bröstbild. (senast 1939)
6. Haapalainen, Väinö som barn.Helfigur, spelande violin framför notställ.
7. Melartin, Erkki, sittande med pojke i trilla spänd efter häst.
8. Ernst Mielck (1877-1899) vid 5 års ålder.Helfigur i sjömanskostym, spets vid byxfållen och höga kängor. (1882)
9. (Mikkola, Viljo) Son till denne?Halvfigur, leende med armarna i kors.
10. (Menuhin, Yehudi).Gosse vid flygeln. ((22.4. 1966))

[Next]