[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='boys' results in 10 hits


1. Gustafsson, Jan-Erik.Finsk cellist.Halvfigur, sittande med cello ; Half-length portrait of Finnish cellist Jan-Erik Gustafsson as young boy with cello (1980-tal?)
2. Lahesmaa, Erkki, cellist.Bröstbild som yngling ; Half-length portrait of Finnish cellist Erkki Lahesmaa as youth
3. Weidenbrück, Edvin (1885-1919), kompositör i bröstbild som pojke 12 år gammal ; Half-length portrait of composer Edvin Weidenbrück as 12-year old (ca 1897)
4. Arpad, Kun.Violinist som pojke klädd i sjömansdräkt.Trekvartsfigur spelande violin ; Full-length portrait of Kun Arpad as child playing the violin, wearing sailor's costume (1903)
5. Kostja [Konstantin] Dumtscheff.Violinist 10 år. (1892 ?)
6. Wagner, Conr.Ung man, nästan pojke.Halvfigur trekvartsface, sittande med violin ; Half-length portrait of Conr.Wagner, youth sitting holding violin (senast 1886)
7. (Wagner) Två anonyma pojkar, dubbelporträtt ur Die Meistersinger (Wagner), uppförd i Bayreuth.Helfigur, unga gesäller står och leker/grälar på gatan ; Full double portrait of 2 unknown boys as young apprentices in "Die Meistersinger" standing, playing/fighting on street ([1888])
8. Dahlström, Fabian (f. 1930).Bröstbild av F.D. som pojke i legitimationsbevis (Åbo polisinrättningen den 4 januari 1945) ; Half-length portrait of Finnish musicologist Fabian Dahlström as boy on identification card 1945. (1944-45)
9. Anonym pojke( ca 6-9 år) spelar leksaksdragspel.Halvfigur, klädd i ljus skjorta och hängselbyxor.Anonymous young boy (age 6-9) playing a little accordion. (1940-50-talet)
10. Anonym man, sitter framför ett piano med en pojke i famnen.Signerad: "'Darling ja Yrjö Kilpiselle!Teissä on minulla pari ystävää ja ne hyvää, en pyydä ma enempää' Väinö L.Kuva otettu 50vuotispäiväni jälkeisenä päivänä."[Väinö Lehtinen?(1879-1931)]