[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('bridal couple') results in 4 hits


1. Milk, Leonid (pianist) och Greta (koloratur, f.Barrot, Nyslott), Estland.(Tyyne Hases fotografier.)Bröllopsfoto, helfigur utomhus.Kuresaari Estland. (15.8.1932)
2. (Mikkola, Viljo) Brudpar i halvfigur, han i uniform, hon har stor brudbukett i famnen.
3. Olga Molin med man Teräväinen.Helfigur, bröllopsbild.
4. Olga Molin med man Teräväinen.Halvfigur, bröllopsbild.