[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='bridge' results in 7 hits


1. Gräsbeck, Erna och mansperson i helfigur, utomhus i ytterkläder.
2. Kajanus, Robert.Obbnäs.Brygga med livboj.
3. (Mikkola-Meurman, Aulikki) Vykort från Paris, Place de la Concorde.Seinen, bro, bilar.
4. Wikeström, Alma.Vy vid Aura å, A.W.'s bostad utmärkt.
5. Nyslott festspel. stadsvy (1912)
6. Nyslott festspel. stadsvy (1912)
7. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Som ett sagoslott låg Fredriksborgs slott framför oss, omgivet av vatten.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (17.5.1948)