[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='buildings' results in 13 hits


1. Selma Borg (1838-1921).Halvfigur, stående i trädgården av av ett trähus med veranda [i USA?].
2. Bandyspelande damer i långa kjolar [i Sthlm]."Dammiddag hos kronprinsessan", menyn på samma ark: Portage Sport, Glace à la Hockey etc. ; Women playing bandy wearing long skirts on ice skating rink [in Stockholm].Photo decorates "Ladies' dinner" menu hosted by Swedish crown princess April 23, 1909 (1909)
3. Dvorak, Anton.Landskap från Nelahozeves, repr. av konstverk ; Landscape from Dvorak's home town Nelahozeves, reproduction of original
4. Lucca, Pauline.Utomhus, 3 personer väntande vid [sorgdraperd] dörr (P.L.'s begravning?) (1908)
5. Lucca, Pauline.Begravningsfölje bärande på vit kista (P.L.'s begravning framför hennes hem?); Pauline Lucca's funeral procession in front of her apartment [?] (1908)
6. "Mozartbrunnen in St.Gilgen am Wolfgangsee", springbrunn med staty av Mozart spelande violin ; Fountain in St.Gilgen with a sculpture of Mozart playing violin
7. Sångsällskapet De Svenske [Svenska Sångare?](Stockholm) besöker Åbo, Musices Amantes.Mänskor stående på kaj med hattarna i handen ; Singing society De svenske ("The Swedish") visiting Musices Amantes in Turku.Men standing on pier with hats in hands. (1945)
8. Musices Amantes i Ekenäs 1948?Folksamling på gatan ; Musices Amantes in Tammisaari 1948?Gathering of people on street, prams etc.Singing festival? (1948)
9. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Läskande syn, eller hur!The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948 (19.5.1948)
10. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: "På en liten smutsig bakgård i de saligas kvarter..."The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (19.5.1948)

[Next]