[Search form] [Info about the database] [Search tips]

No 1 / 1

No: 13934
Shelf mark: C
Document type: Bild, foto
Colour: Färg
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Inner size: 10 cm x 15 cm (height x width)
Date: 6.5.1989
Keywords: choirs, church choirs, buss travels,

Åbo svenska församlingens kyrkokör på resa till Sjundeå.Sjungare från Cantilena var också med.På bilden bl a Ulla-Britta Saxén, Ulla Rönnback, Ann-Marie Holmqvist, Tuula Penttilä, Marita Holm, Alvar Kurtén, Ulla Andersson, Kerstin Mustelin, Anna Edgren, Elisabet Hammert, Anna Söderlund.

24.10.2007 / 29.8.2008