[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='bust' results in 30 hits


1. Bachbysten på orgelläktaren, Engelbrektskyrkan, Stockholm.
2. Pacius, Fredrik.Byst av denne (i Hfors?), utomhus.
3. Pacius, Fredrik.Akademiska sångföreningens 100 års fest.Utomhus, församling runt Pacius' byst i Hfors.
4. Selim Palmgrens minnesmärke (byst) i Björneborg [gjord av J.Liipala]
5. Selim Palmgrens minnesmärke (byst) i Björneborg [gjord av J.Liipala].
6. Aulikki Rautawaara. (1960)
7. Björnsterne Björnsen
8. Jean Sibelius.Målning av Theodor Schalin 1952, byst av John Munsterhjelm (Sm).Interiör i gamla Sibeliusmuseum.Painting by Schalin, bust by Munsterhjelm.Interior in the old Sibelius museum.
9. Jean Sibelius.Byst av Matti Haupt 1954 JS, bust by Matti Matti Haupt 1954
10. Jean Sibelius.Byst av August Wener, Seattle, Wash.USA (finns [1966] i John Sundstens studio) JS, bust by August Wener, Seattle, Wash.USA (is found [1966] in John Sundstens studio)

[Next]