[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='busts' results in 2 hits


1. Uppvaktning vid Pacius-bysten i Kajsaniemi.Flaggorna från Akademiska Sångföreningen, Svenska Manssångarförbund och ?Fredrik Pacius 175-årsjubileum 1984. (1984)
2. Uppvaktning vid Pacius-bysten i Kajsaniemi.Flaggorna är från Akademiska Sångföreningen, Finlands Svenska Manssångarförbund och ?Fredrik Pacius 175-årsjubileumsår 1984? (1984)