[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='camera' results in 4 hits


1. Jean Sibelius står inomhus tillsammans med anonym man (Bengt von Törne ?), som håller i kamera.Sibelius indoors together with anonymous man, who is holding a camera. (1940-talet)
2. Philadelphia Symphony Orchestra hälsar på Sibelius.Mänskor på väg mot Ainola.People on their way to Ainola. (1955)
3. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Torsten Björkvall fotograferar ombord på s/s Bore I.Bildtext: Hovfotografen "Totti" Björkvall i aktion.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Torsten Björkvall takes photos on board the s/s Bore I. (16.5.1948)
4. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Leif Westerberg lutar sig mot en plakat där det står Tippning förbjuden.Bildtext: Gutti Westerberg invid Gärdet.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (16.5.1948)