[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='candles' results in 6 hits


1. Fridolins sångare.Lovisa.I mitten Lisbeth Andersson med Kurt Björkman, Holger Backman på andra sidan (bl.Fridolf Anderssons foton).Sitter vid dukat bord, kaffekoppar och ljus.Fridolin's singers, banquet, sitting by the table. (troligen jubileum 1951 (20år) eller 1956 (25år))
2. Kajanus, Selma; 70-års dag på Kämp med eleverna. 28 personer (varav 2 män) runt dukat bord. (1930)
3. Ung kvinna spelar piano, anonym.Helfigur, vid pianot med brinnande ljus
4. Jean Sibelius.Teodor Schalins porträtt fr 1952 under porträttet vas m syrener, två tända ljus Teodor Schalins' portrait of JS from 1952.Under the painting flowers and two burning candles. (1957 ?)
5. Musices Amantes / Arne Bergroth 50 år.Mänskor ätande festmåltid vid långt bord ; Male choir Musices Amantes / Arne Bergroth's 50th anniversary.People sitting at lång table eating (jan 1933)
6. Musices Amantes / Arne Bergroth 50 år.Män vid långt bord ätande festmiddag i ett rum med pelare och hög spegel ; Male choir Musices Amantes / Arne Bergroth's 50th anniversary.Men eating dinner at long table (jan 1933)