[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='car' results in 7 hits


1. Erna Gräsbeck, stående vid bil tillsammans med man och hund.Helfigur.
2. Schneevoigt, Sigrid m.fl., i öppen bil. (28.8. 1923 eller 1920)
3. Sundsten, John.Utanför Sibelius hem, helfigur, lutad mot bil. (18.7.1956)
4. Philadelphia Symphony Orchestra hälsar på Sibelius.Mänskor på väg mot Ainola.People on their way to Ainola. (1955)
5. Nordiska Musikfesten i Köpenhamn 1919.Jean Sibelius med två anonyma herrar t.v. och Gunnar Hauch längst t.h., ytterrockar o hatt, trafik i fonden.The Nordic Music Ceremony in Copenhagen.Sibelius, two anonymous gentlemen left, and Gunnar Hauch to the right, all men with coat and hat, traffic in the background. (1919)
6. "Scuola elementare.Cristoforo Colombo.Parco Jean Sibelius."Skolprojekt i Italien 'Natura Musica Ecologia Progetto Jean Sibelius.Bild från parken, skylt med parkens namn.School project in Italy.Picture from the park, a sign with the name of the park. (1996)
7. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Läskande syn, eller hur!The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948 (19.5.1948)