[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('cast picture') results in 66 hits


1. Ahnger Alexandra, helfigur. (1909)
2. 10 manspersoner.(bland William Hammars foton).Armas Launis, Suolahti, (Olli?) m fl.Gruppbild utomhus.Medverkande i "Sju bröder"(komp.Armas Launis), rollbild.
3. Ukko Könni, Sirkka Könni, Doris H.man m fl.Laulunäytelmä "Sorrentossa".(Tyyne Hases fotografier).Scenbild. 22 personer i rollkläder.
4. Launis, Armas och Suolahti [Olli, sångaren och kantelespelaren ?] m.fl.(inkl.W.Hammar?), spelman.Helfigur utomhus, medverkande i "Sju bröder" (opera till Kivis text av Armas Launis), rollbild.Full-length figure, outdoors.Actors in Sju bröder.
5. William Hammar m fl.Gruppbild utomhus, rollpersoner i "Pohjalaisia" (Madetoja).Helfigur.
6. Merikanto, Oskar m fl; dirigerar Cavalleria Rusticana (Mascagni) i Tammerfors.Ensemblen församlad på scen, helfigurer.
7. Rosvall, Vappu m fl, scenbild från "Valssin unelma".
8. (Runeberg, J.L.)Modéen, Thor m.fl.Rollbild, som General Sandels vid frukostbordet i "Fänrik Ståls sägner", (Sverige).
9. (Runeberg, J.L.)Fischer, Josef; Malmberg, Otto; Lundberg, Alfred, rollbild, som överste Jägerhorn, amiral K.O.Cronstedt och general K.N. af Klercker i "Fänrik Ståls sägner", (Sverige).Cast picture, colonel Jägerhorn, admiral Cronstedt and general af Klercker in Fänrik Ståls sägner.
10. Tervani, Irma, helfigur, rollbild som Carmen (Bizet).

[Next]