[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='castle' results in 4 hits


1. Nyslott.Utsikt från Nälkälinnantorni över bl.a.Olofsborg.
2. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Som ett sagoslott låg Fredriksborgs slott framför oss, omgivet av vatten.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (17.5.1948)
3. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Man sjunger i Hamlets hus.The scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (17.5.1948)
4. Salzburg med fästningen Hohensalzburg i bakgrunden, bro och flod i förgrunden, floden heter Salzach; Salzburg with the castle in the background, river and bridge in front (1950)