[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='cathedral' results in 3 hits


1. Finlands svenska sång- och musikförbund, FSSMF's sångfest i Åbo 1956.Otto Andersson dirigerar sångfestkören, kanske 1000 sångare, vid domkyrkan.Kören på Domkyrkans trappa, publik i förgrunden, träd i fonden. (1956)
2. Exteriör av Sibeliusmuseum från å-sidan.Åbo Domkyrka i bakgrunden.Snö på marken.The Sibelius Museum in winter with Turku cathedral behind. ([1968])
3. En bild av Sibeliusmuseets personal.Från vänster: Kyllikki Henriksson, Marita Holm, Margit Baltscheffsky, Anita von Schantz, Maj-Lis Rislakki, Toini Norring, Ilpo Tolvas. (august 1974)