[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='cello' results in 12 hits


1. Gustaf Backas m.fl., utomhus med cello,piano och violin.
2. Åke Elg (piano) och cellisten vid Musikaliska sällskapet, Jules Renaud, spelande, interiör i Åbo. (1915)
3. Berasoff(?), bland Ossian Fohströms foton.Halvfigur, vid cellon.
4. Fohström, Ossian (april 1907)
5. Fohström, Ossian (april 1907)
6. Fohström, Ossian
7. Fohström, Ossian
8. Rosas, John, bröstbild, med cellon. (1926)
9. Selin, Yrjö (1894-1965), cellist, halvfigur, med cellon.
10. Salomon, Siegfried.Dansk tonsättare och cellist (1885-1962), halvfigur, spelande cello.

[Next]