[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='chair' results in 51 hits


1. Collan, Karl, helfigur, sittande, med bordet som armstöd.
2. Dahlström, Greta håller föredrag om folkvisor på S.B.V. i Åbo. (hösten 1924)
3. Dahlström, Svante i helfigur med fötterna skymda, bär hatt på huvudet och har cigarr i handen.
4. Backas, Gustaf, sittande utomhus.Helfigur.
5. Ida Ekman, halvfigur, i mörk klänning, luta händerna på stolen.
6. Gustaf Backas musikerkolleger (Sverige).En mansperson (vl), två kvinnor ( en vcl) i helfigur.
7. Gustaf Backas i helfigur, sittande i stol.
8. Selma Borg sittande på stol, helfigur, fötterna skymda. (1903 ?)
9. Selma Borg helfigur sittande, fötterna skymda. (före 1892)
10. Naemi Fribergs foton.Passagerare i däcksstolar på båt, helfigur.

[Next]