[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='chairs' results in 53 hits


1. Carlsson, Sune.Gårdsövervakare under vinterkriget i Cygnaeus folkskola, Åbo, grupporträtt med människor sittande och stående i klassrum, porträttbilder på väggarna ; School guards of Cygnaeus school in Turku during Winter War.Men and women sitting and standing in classroom (1939-40)
2. Emma Engdahl-Jägerskjöld (1852-1930), finsk sopran. (1870-talet?)
3. Fohström, Ossian (1870-1952), finsk cellist.Halvfigur sittande, profil, bläddrande i tysk fotografitidskrift (Photographische Mitteilungen?) ; Half-length profile portrait of Finnish cellist Ossian Fohström sitting, reading German photography periodical
4. Elly [Elli] Dittenberger. (senast 1905)
5. Gräsbeck, Erna (1879-1958) finsk sopran.Helfigur bakifrån, profil.Stående vid spegeln, klädd i vit långklänning, rollbild? ; Full length portrait of Finnish soprano Erna Gräsbeck standing by mirror, viewed from back, profile.Role portrait?
6. Finsk sång och musik fest i Sordavala 1926 (?), sångfest.Tomt orkesterdike och tättbänkad publik. (1926?)
7. Hannikainen, Ilmari (1892-1955), tonsättare, pianist och pianoprofessor vid Sibelius-Akademin 1939-55.Helfigur sittande, hållande i hundens framtassar, ungdomsbild ; Full length portrait of Finnish composer, pianist and piano professor Ilmari Hannikainen as young man sitting with pet dog
8. Holmström, Alfred och Anna (född Blom). (ca 1920, Åbo)
9. Järnefelt, Maikki (f.Pakarinen 1871-1929), sopran och sångpedagog.Trekvartsfigur stående bakom stol, från sidan, profil ; 3/4-length portrait of Finnish soprano Maikki Järnefelt standing behind chair, viewd from side, profile
10. Juutilainen, Ilona (1897-) harpist.Halvfigur, sittande brevid harpan, klädd i mörk dräkt (senast 1923)

[Next]