[Search form] [Info about the database] [Search tips]

No 1 / 1

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 1314
Shelf mark: B
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Vertikal rektangel
Inner size: 10.2 cm x 8.2 cm (height x width)
Outer size: 12.6 cm x 9 cm (height x width)
Keywords: man, bush, chemist,

Lindgren, Hugo; apotekare i Hangö.Halvfigur, utomhus.

Half-length figure.Lindgren, chemist, outdoors.

23.9.1997 / 11.5.1999