[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='chess' results in 4 hits


1. Backas, Gustaf och anon. man, spelandes schack i gräset.
2. Kajanus, Robert.Obbnäs.Vid shackbordet, halvfigur.
3. (Mikkola, Viljo).Fyra soldater kring shackbord.En son till V.M.?Helfigurer.
4. von Schoultz, Johanna mfl.Teckning: familjescen från 1820-talet.Tillhör fru M von Schoultz, Lidingö.Chackspelande herrar, samtalande o stickande damer, muciserande grupp.Drawing of a family in the 1820s, belongs to mrs von Schoultz.Men playing chess, women chatting and knitting, a group of musicians.