[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='children' results in 45 hits


1. Anonyma barn, flicka och pojke.
2. Tre anonyma barn.Utomhus, helfigur, lekande med liten vagn.
3. Fohström, Alma och von Rode, Wilhelm.Resa i Asien, det europeiska sällskapet tills. med ortsbor stående framför jurta (15 pers.) ; Finnish opera singer Alma Fohström and spouse W.v.Rode in Asia.The 5 europeans and 10 locals standing in front of yurt (1901-03?)
4. Fohström, Alma.Resa i Asien, sällskapet uppställt framför ett halvfärdigt tält (mera oordnad uppställning än föreg. foto), 5 europeer och 8 ortsbor.I bakgrunden vanliga hus och boskap ; Finnish opera singer Alma Fohström in Asia. 5 europeans and 8 locals in front of yurt under construction.In background norml houses and cattle (1901-03?)
5. Kajanus, Robert med barnen Elvi och Kai.
6. (Lilli Kurikka som flicka?)Aili Kurikan lapset. 4 barn i halvfigur, sängkammare.
7. Sahlberg-Stigell, Ella; (Robert Kajanus'4:e hustru) ligger till sängs med tvillingarna Kai och Elvi, nyfödda.Stockholm. (antagligen 1908)
8. Uno Öller och Axel Stenius i Bayreuth, utomhus med en massa barn.Helfigur. (1901?)
9. (Mikkola, Viljo) Kvinna och tre barn.Stadsvy, stående under lövträd.
10. Mikkola, Viljo m.fl., 16 personer, barn och vuxna sittande och liggande på strandklippa ; 16 persons sitting/resting on rocky beach by sea/lake

[Next]