[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='choir' results in 161 hits


1. Gamla kyrkans kör i Helsingfors 1932. (1932)
2. Kyrkokören i Lovisa.Andersson, Fridolf, dirigent.Inomhus.
3. Kör (?) utomhus i folkdräkt på kyrkogård, fotot ur Fridolf Anderssons foton.
4. Arbetets Vänners kör.Lovisa.Dir: Fridolf Andersson, inomhus, helfigur.
5. A.Goberts kör. (1932)
6. Mikkola, Viljo; dirigent vid sångfest?Kör iklädd folkdräkt, blåsorkester på estraden.
7. Pacius, Fredrik: "Philomele" för blandad kör och flöjtsolo.Handskrift av C.Collan, Collans sångbok.
8. Snåre, Sigurd.Stor blandad kör, stråkorkester.Bankdirektör John Svensson vid violinen.S.S. dirigerar."Från konserten i Stadshuset 29/6", Hangö stadshus. (1926- 1940)
9. 20-årsjubileum (av ?) i mässhallen, Hfors, orkester och enorm kör. (6.12.1937)
10. Kör och orkester.Bollplan, Helsingfors. (20.6.1931)

[Next]