[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('choir festivals') results in 2 hits


1. Otto Andersson, FSSMF:s sångfest i Åbo 1956. (1956)
2. Otto Andersson med en anonym man, framför en stor grupp av människor klädda i festdräkter, stående på trappor (vid Åbo Domkyrka?). (1951)