[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='choirs' results in 65 hits


1. von Knorring, Carl (1861-1931), dirigent av Akademiska Sångföreningen mm., järnvägstjänsteman.Bröstbild ; Half-length portrait of Finnish choir conductor Carl von Knorring (senast 1908)
2. Mikkola, Viljo. 60-års jubileumskonsert.Selim Palmgren, bl kör och orkester i Solennitetssalen, Åbo, V.M. som kapellmästare ; Viljo Mikkola's 60th anniversary concert in Turku.V.M. as conductor, Finnish composer and pianist Selim Palmgren, mixed choir and small orchestra. (1931)
3. Mikkola, Viljo. 60-års jubileumskonsert.Selim Palmgren, blandad kör, orkester och hyllningskransar i Solennitetssalen, Åbo ; Viljo Mikkola's 60th anniversary concert in Turku, see nr 1547 (1931)
4. Sarin, Virginia m.fl.Vuokkojen kuoro.Gruppfoto av damkör med 14 unga kvinnor ; Group portrait of women's choir "Vuokkojen kuoro".Among the singers Virginia Sarin
5. John Sundsten dirigerar Runeberg Singing Society.Konsert i Olympia.Gruppbild utomhus på trappor ; "Runeberg Singing Society / Concert in Olympia July 4, 1937 / John Sundsten directing" (4.7. 1937)
6. Herrmann, Miina kördirigent?(Dorpat).Herrmann står framför blandad kör med blomsterbukett i handen, en man talar till denne hållande stor papper ; Man speaks to [choir conductor?]Miina Herrman in Tartu, Estonia in front of a mixed choir
7. Otto Andersson dirigerar kör. (1900-talets början)
8. Akateeminen Laulu ? närbild av några korister ; Close-up of choir members singing (1967)
9. Sångfest i Lappträsk (1913 ?), Östra Nyland.Festplatsen.Festklädd publik sittande på bänkar med ryggen mot kameran, scen med kör, dirigent och flaggor i bakgrunden.Hus t.h.Songfestival in Lappträsk, outdoors in the summer, audience listning. (1913 ?)
10. Musices Amantes / Arne Bergroth 50 år.Mänskor ätande festmåltid vid långt bord ; Male choir Musices Amantes / Arne Bergroth's 50th anniversary.People sitting at lång table eating (jan 1933)

[Next]