[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('christmas tree') results in 2 hits


1. Åke Elg (piano) och cellisten vid Musikaliska sällskapet, Jules Renaud, spelande, interiör i Åbo. (1915)
2. Walter von Konow (står), konsulinnan Jacobsson, anonym man, kvinna och flicka.Te serveras, gruppen bär rokokokläder, och -peruker. (1931)