[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='church' results in 25 hits


1. Sune Carlsson, halvfigur, sittande vid orgeln i Åbo domkyrka.Profil.
2. Bachbysten på orgelläktaren, Engelbrektskyrkan, Stockholm.
3. Ossian Fohström med frk Helmi Fröberg, frk Signe Mattsson, fru Agda Ekström (Stockholm), frk Martta Krause, gossar Olle o.Pelle Ekström (Stockholm).
4. Gräsbeck, Gottfrid, nästan helfigur, dirigerande i Johannes kyrkan i Helsingfors Gräsbeck, half-length figure, conducting in the Johannes church in Helsingfors. (4.2.1961)
5. Palazzo Ducale, Porta della Carta, Venedig.Kort till Holmström, Alfred av Karl Ekman.
6. Isaksson, Fredrik.Födelsedagshälsning till FI från Sulo Hurstinen.Sänd 1942.Pojo kyrkoby, landskapsbild.
7. Viljo Mikkolas födelseort Kälvi.Klockstapel och kyrka.
8. Sarin, Virginia.Begravning 30.9.1962.Prästen talar vid kistan. (30.9.1962)
9. Finlands svenska sång- och musikförbund, FSSMF's sångfest i Åbo 1956.Otto Andersson dirigerar vid domkyrkan. (1956)
10. Finlands svenska sång- och musikförbund, FSSMF's sångfest i Åbo 1956.Otto Andersson dirigerar sångfestkören, kanske 1000 sångare, vid domkyrkan.Kören på Domkyrkans trappa, publik i förgrunden, träd i fonden. (1956)

[Next]