[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='churches' results in 15 hits


1. Carlsson, Sune m. fl."Åbo Domkyrkas vakt under vinterkriget".Gruppfoto i Domkyrkan, 6 män framför sidoaltare med brinnande ljus ; Group portrait of 6 men in Turku Cathedral "Guards of the Cathedral during Winter War" (1939-40)
2. Carlsson, Sune."Biskopsmötet i Paddais.Sagu kyrkokör är med.I mitten fru Rosenlew, f.Ramsay".Gruppfoto framför kyrka och gravstenar ; Group portrait of Sagu church choir in front of church and tombstones, at meeting of bishops in Paddais (1940- 1950-tal)
3. Isacsson, Fredrik (1883-1962), organist och kompositör.Halvfigur i profil, spelar på orgeln (i Åbo domkyrka?), orgelbordet på bilden numera i Sibeliusmuseum (instr.nr. 550) ; Half-length portrait of Fredrik Isacsson playing organ in Turku Cathedral.Organ manual now in Sibelius Museum, Turku.
4. Anton Dvorak.Kyrka i Dvoraks födelsestad Nelahozeves, Tjeckoslovakien.Exteriör ; Church in Antonin Dvoraks home town
5. Dvorak, Anton.Kyrka [i Prag], exteriör ; Church [in Prague]
6. Orgelspelbord."Spieltisch der Orgel aus der Minoritenkirche in Bonn.Beethoven-Haus, Bonn."
7. Höyer-Finn, Thorolf.Organist och komponist i Molde, Norge.Helfigur, flyende profil, sittande vid orgel ; Full length portrait of Norwegian composer and organist Thorolf Höyer-Finn playing organ (1959)
8. Schubert, Franz.Vykort med kollage av bilder från Wien och porträttmålning av S. ; Post card with Schubert's portrait and views associated with S.
9. Sibeliusmuseum, Biskopsg. 17, exteriör från åsidan, Åbo domkyrka i bakgrunden, ek i förgrunden ([ca 1968])
10. Florakören, Brahe Djäknar, Akademiska Orkestern, Gottfrid Gräsbeck, dirigent Konsert i Åbo Domkyrka, konsertuppställning med altaret i bakgrunden (efter 1978)

[Next]