[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='cigar' results in 15 hits


1. Dahlström, Svante i helfigur med fötterna skymda, bär hatt på huvudet och har cigarr i handen.
2. Forstén, Filip, halvfigur, sitter med cigarr i munnen och käpp i handen, Wien. (1924)
3. Paul, Adolf, halvfigur, sitter och klipper cigarr.
4. Jean Sibelius står framför spisen i Ainola, cigarr i handen JS, standing in front of the fireplace in Ainola with cigar in hand (1905)
5. Jean Sibelius står framför spisen i Ainola, med cigarr i handen.Sibelius standing in front of the Ainola fireplace, with a cigar in his hand. (1905)
6. Jean Sibelius hos Bratt, Kungsportsavenyen 7 Göteborg, sitter med cigarr i handen. (1923)
7. Jean Sibelius hos Bratt, Kungsportsavenyen 7, Göteborg halvfigur, sitter med cigarr i handen JS, at Bratts in Gothenburg, half-length portrait, sitting with cigar in hand (1923)
8. Jean Sibelius på Ainola, sitter vid spisen med cigarr i handen.Sibelius sitting by the fireplace with a cigar in his left hand. (6.4.1931)
9. Jean Sibelius med cigarr i högra handen, som vilar på armstöd.Sibelius with a cigar in his right hand, which is resting on the elbow-rest. (1935 ca)
10. Jean Sibelius helfigur, sitter i länstol, cigarr i munnen solstrimmor JS sitting in a chair smoking cigar (1945)

[Next]