[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='cigarette' results in 12 hits


1. Linko, Ernst med cigarett i handen.Bröstbild. (1928- 1929 ?)
2. Palmgren, Selim, bröstbild. (1910)
3. Uimonen, Annikki (1891-1937) altsångerska.Helfigur, rollbild som Carmen (Bizet) Full-length figure, cast picture, Uimonen as Carmen.
4. Vehanen, Kosti, bröstbild med cigarett i handen.
5. Caruso, Enrico.Italiensk sångare, tenor (1873-1921), halvfigur med käpp och cigarett.
6. Caruso, Sjaljapin och Titta Ruffo.(teckning ?), bröstbild, sittande vid bord.
7. Hellvig, Robert, bröstbild.
8. Nikisch, Arthur.Tysk dirigent av ungersk härkomst (1855-1922), halvfigur, sittande, rökande.
9. von der Osten, Eva, halvfigur, rollbild som Carmen (Bizet). (Dresden 1907)
10. Puccini, Giacomo.Italiensk tonsättare (1858-1924), bröstbild.

[Next]