[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='city' results in 8 hits


1. von Eichwald, Håkan (1908-1964), 18 år, Wien, helfigur. (1926)
2. Nyslott.Utsikt från Nälkälinnantorni över bl.a.Olofsborg.
3. Robert Kajanus och Carl Nielsen, Köpenhamn.Halvfigur, stadsbild utomhus.
4. Stadsvy, antagligen utomlands (Bayreuth?). (1901?)
5. (Mikkola-Meurman, Aulikki) Vykort från Paris, Place de la Concorde.Seinen, bro, bilar.
6. Vy över Karlsplatz, Wien.
7. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Vy över Kongens By.The scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (19.5.1948)
8. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: "På en liten smutsig bakgård i de saligas kvarter..."The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (19.5.1948)