[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='coat' results in 32 hits


1. Carlson, Bengt och Holmström, Bruno (1870 - 1944); kamrer, körledare.Sångfesten i H:fors 1932.Halvfigur, utomhus sittande i höga hattar. (1932)
2. Andersson, Fridolf (?), utomhus, begravning.
3. Ossian Fohström, prof.Harry Fabritius och ingenjör Blomstedt. (17.4.1932)
4. Ossian Fohström utomhus, i halvfigur, på Erkkylä [Erkylä] gård. (17.4.1932)
5. Elly Dittenberger.Helfigur, fötterna skymda.Nyårshälsning på en tecknad klocka i bakgrunden med text "Prosit Neujahr!".
6. Erna Gräsbeck och mansperson i helfigur, utomhus i ytterkläder.
7. Erna Gräsbeck, stående vid bil tillsammans med man och hund.Helfigur.
8. Carlson, Bengt och Holmström, Bruno (1881-1944).Sittande i publiken med höga hattar, mörka kappor.Sångfesten i Hfors 1932. (1932)
9. Kajanus, Robert i fempersonerssällskap, utomhus stadsbild (utomlands?).Helfigur.
10. Kajanus, Robert, helfigur, vid båt som skall avresa till Torneå?

[Next]