[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='coats' results in 14 hits


1. Selma Borg (1838-1921).Halvfigur, stående i trädgården av av ett trähus med veranda [i USA?].
2. Selma Borg (1838-1921), kapellmästare född i Gamlakarleby, flyttad till USA.Trekvartsfigur, stående på blomsterveranda klädd i kåpa, med hatt i handen [i USA?].
3. Hannikainen, Ilmari (1892-1955), pianist, tonsättare och pianolärare (prof. vid Sibelius-Akademin).Bröstbild i ytterkläder ; Half-length portrait of Finnish pianist, composer and piano professor Ilmari Hannikainen wearing hat and coat (senast 1923)
4. Järnefelt, Maikki (1871-1929), sopran.Bröstbild, leende i kappa och muff ; Half-length portrait of Finnish soprano Maikki Järnefelt (senast 1928)
5. Professor John Rosas, helfigur iklädd studentmössa och bärande kappsäckar, Musices Amantes (MA) hemkomst från resa till Köpenhamn och Göteborg. (1957)
6. Hattenbach.Trekvartsfigur stående,, dandy-aktig man i ytterkläder och pincenet-glasögon ; Half-length portrait of Hattenbach standing, wearing cape, hat and pincenet-glasses
7. Fr Jouby. (senast 1882)
8. Stahl, Albert, musikhandlare Berlin.Bröstbild, profil, klädd i kappa med pälskrage och pälshatt ; Half-length portrait, profile of music shop owner Albert Stahl (Berlin), wearing fur-collared coat and fur hat
9. Wagner, Richard.Bröstbild, trekvartsface, klädd i kappa med sammetskrage ; Half-length portrait of Richard Wagner wearing coat
10. Wierth, Alexander, skådespelare "Kgl.Sächs.Hofschauspieler".Halvfigur i ytterkläder, hållande i käpp ; Half-length portrait of German actor Alexander Wierth wearing hat fur-decorated overcoat, holding stick

[Next]