[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('coffee tables') results in 4 hits


1. Körledaren Lempi Ahlström (Turun Naislaulajat) sitter vid ett kaffebord med tre andra personer. (1949)
2. Turun Naislaulajats julfest 11.12.1963.Inkeri Sakrelius, Elli Veso, Laura Peltonen och Helmi Louhi sitter vid kaffebordet. (11.12.1963)
3. Turun Naislaulajats julfest 11.12.1963.Medlemmarna (bl. a.Hilkka Paatonen och Elli Veso) sitter runt kaffebord. (11.12.1963)
4. Turun Naislaulajat."Laulukauden avajaiset Kunnaksella 6.9.1963".Vid flygeln körledaren, tandläkaren Elvi Kunnas.I bilden finns även bl. a.Sirpa Pitkänen, Hilkka Paatonen, Meri Tuominen och Elli Veso. (6.9.1963)