[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='collage' results in 3 hits


1. Musikersläkten Strauss, porträtt- och bildkollage.
2. Musikersläkten Strauss, porträtt- och bildkollage.
3. Vecsey, Franz von, porträtt kollage, sju olika proträttbilder från ca 12 år till vuxen.