[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='columns' results in 12 hits


1. Mikkola, Viljo. 60-års jubileumskonsert.Selim Palmgren, bl kör och orkester i Solennitetssalen, Åbo, V.M. som kapellmästare ; Viljo Mikkola's 60th anniversary concert in Turku.V.M. as conductor, Finnish composer and pianist Selim Palmgren, mixed choir and small orchestra. (1931)
2. Mikkola, Viljo. 60-års jubileumskonsert.Selim Palmgren, blandad kör, orkester och hyllningskransar i Solennitetssalen, Åbo ; Viljo Mikkola's 60th anniversary concert in Turku, see nr 1547 (1931)
3. Schnéevoigt, Georg [till vänster] med herrar och damer mellan kolonner på trappa ; Conductor Georg Schnéevoigt [to the left] with group of men and women on a staircase
4. John Sundsten dirigerar Runeberg Singing Society.Konsert i Olympia.Gruppbild utomhus på trappor ; "Runeberg Singing Society / Concert in Olympia July 4, 1937 / John Sundsten directing" (4.7. 1937)
5. Mozart, W.A. husfasad i Prag ; Fasade of house in Prague
6. Anonym sångerska.Helfigur stående mellan dekorativ pelare och bord med växter (Wagnersångerska, Kundry i Parsifal? uppförd i Bayreuth) ; Unknown singer standing, wearing white flower-decorated dress with train
7. Sibeliusmuseums konsertsal, cembalo i förgrunden, pelare, stolar, instrument i bakgrunden. ([ca 1968])
8. Musices Amantes / Arne Bergroth 50 år.Män vid långt bord ätande festmiddag i ett rum med pelare och hög spegel ; Male choir Musices Amantes / Arne Bergroth's 50th anniversary.Men eating dinner at long table (jan 1933)
9. Musices Amantes. 25-årsjubileum i Åbo Brandkårshus.Mänskor vid middagsbord, bilden tagen fr estraden.I förgrunden hyllningskransar ; Male choir Musices Amantes' 25th anniversary.People eating dinner in Turku fire dpt's house. (1933)
10. Musices Amantes. 25-årsjubileum i Åbo Brandkårshus.Mänskor vid bord och stående i ceremoni av ngt slag ; Male choir Musices Amantes 25th anniversary at Turku fire dpt house.People standing in ceremony of some kind, others sitting at tables (1933)

[Next]