[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='compartment' results in 4 hits


1. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Komponisten Njurlund i ett tillstånd av vila.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948 (19.5.1948)
2. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Gäsp, gäsp!The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948 (19.5.1948)
3. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: På väg till Hälsingör.Fr v.Ginman, Stoor, Totti och Marcus Pacius.På bilden Rolf Ginman, Bernhard Stoor, Torsten Björkwall och Marcus Pacius.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948 (19.5.1948)
4. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: På väg till Eskilstuna.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (21.5.1948)