[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='composer' results in 339 hits


1. Selma Borg sittande på stol, helfigur, fötterna skymda. (1903 ?)
2. Selma Borg helfigur sittande, fötterna skymda. (före 1892)
3. Selma Borg stående, halvfigur, en hand på ryggen den andra hållande i kavajen. (1892 ?)
4. Selma Borg, stående, halvfigur, klädd i pälsmössa och kappa, med handskar i handen. (1879)
5. Frey, Emil (1889-1946), schweizisk pianist och tonsättare, bröstbild.
6. Furuhjelm, Erik (1883-1964) tonsättare, bröstbild.
7. Hannikainen, Väinö (1900-1960), finländsk harpist och kompositör.Bröstbild, profil.
8. Hela, Martti (1890-1965), musikpedagog och kompositör.Helfigur utomhus.
9. Ingelius, Axel Gabriel (1822-1868), kompositör och författare.Helfigur, sittande vid bord.
10. Ingelius, Axel Gabriel (1822-1868), kompositör och författare.Helfigur, sittande vid bord.

[Next]