[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='concert' results in 18 hits


1. Bengt Carlson och anonym man.Sveaborgskonserter.Halvfigur, utomhus.Half-length figure, outdoors.
2. Svenska Folkskolans Vänners sångfest i Åbo 1926. (1926)
3. Svenska Folkskolans Vänners sångfest i Åbo 1926. (1926)
4. Svenska Folkskolans Vänners sångfest i Åbo 1926. (1926)
5. Svenska Folkskolans Vänners sångfest i Åbo 1926. (1926)
6. Nyslott operafestspel.Aino Ackté håller konsert. (1930)
7. Nyslott operafestspel.Aino Ackté håller konsert.Kör och orkester (1930)
8. Nyslott operafestspel.Konsert, manlig sångsolist (Malmsten?) (1930)
9. Åbolands sång och musikförbund.Sångfest i Pargas, Pjukala -69. (1.6. 1969)
10. Jean Sibelius dirigerar festkonserten i Helsingfors på sin 50-årsdag.Anton Sitt är 1:a violinist.Sibelius is conducting at the ceremony concert in Helsngfors on his 50th birthday. (8.12.1915)

[Next]