[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('concert halls') results in 5 hits


1. Schubert, Franz.Vykort med kollage av bilder från Wien och porträttmålning av S. ; Post card with Schubert's portrait and views associated with S.
2. Georg Schneevoigt stående framför friluftsestrad, notställen, stolar.Majorenhof (eller Marienbad idag Majori i Lettland).GS standing in front of a outdoors concert scene with musicstands and chairs. (Juli 1911)
3. Sibeliusmuseums konsertsal, cembalo i förgrunden, pelare, stolar, instrument i bakgrunden. ([ca 1968])
4. Euoropakören 1952 (Akademiska sångföreningen) konsert i Köpenhamn.Framförande Erik Bergmans verk Nordisk vår.Erik Bergman, dirigent ; Guy Fagerström, solist ; Fabian Dahlström, klarinett.Manskör 51 personer, klädda i frack.Dirigenten med ryggen mot salen, stora väggmålningar på väggen bakom kören, träpaneler, utsirningar. (1952)
5. M.Proton de la Chapelle håller tal framför publiken.Konsert i Lyon 24.3.1966, Lyon symfoniorkester "L'Harmonie de Rhone".M.Proton de la Chapelle is making a speech to an audience.Concert in Lyon 24.3.1966.The symphony orchestra of Lyon, "L'Harmonie de Rhone". (24.3.1966)