[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='concerts' results in 12 hits


1. John Sundsten, pianist och Hortense Love, sopran.Helfigur, uppträdande i USA ; Hortense Love, soprano and John Sundsten, piano in concert in USA
2. "Beethoven und das Rasumowsky'sche Quartett" interiör, musiker och åhörare ; "Beethoven and the Razumowsky Quartet" chamber concert in a room with some audience (efter 1862)
3. Akademiska Orkestern, Åbo, 45-års jubileumskonsert i Sibeliusmuseum.Dir.Gottfrid Gräsbeck (5.5.1973)
4. Sibelius konsert- program 4.7. 1932 i London.London Symphony Orchestra, dir.Robert Kajanus."Sibelius Concert/ under the auspices of the Sibelius Society/ and the direction of Harold Holt/ London Symphony Orchestra/ Conductor:/ Robert Kajanus/Programme:..."
5. Västra Nylands sång o musikförbund.Sångfest i Ekenäs 1953.Åbolands representationskör sjunger på estrad utomhus, klädda i nationaldräkter, studentmössor, kappor ; Choir festival in Ekenäs/Tammisaari, Finland 1953.Mixed chorus from Turku district singing on stage, wearing national costumes and coats (it is cold despite summer?) (1953)
6. Florakören, Brahe Djäknar, Akademiska Orkestern, Gottfrid Gräsbeck, dirigent Konsert i Åbo Domkyrka, konsertuppställning med altaret i bakgrunden (efter 1978)
7. En Sibelius-festkonsert i Lyon, Frankrike, 24.3.1966.Publiken lyssnar stående på nationalsången.Finlands ambassadör R.R.Seppälä med i bilden.A Sibelius concert in Lyon, France, 24.3.1966.The audience is listening to the national song.The ambassador of Finland R.R.Seppälä is stnading at the front row. (24.3.1966)
8. M.Proton de la Chapelle håller tal framför publiken.Konsert i Lyon 24.3.1966, Lyon symfoniorkester "L'Harmonie de Rhone".M.Proton de la Chapelle is making a speech to an audience.Concert in Lyon 24.3.1966.The symphony orchestra of Lyon, "L'Harmonie de Rhone". (24.3.1966)
9. Brahe Djäknar uruppför Gottfrid Gräsbecks "Stämmor ur elementen" vid en studentsångarstämma i Åbo konserthus. (1960-talet)
10. Brahe Djäknar uruppför Gottfrid Gräsbecks "Stämmor ur elementen" vid en studentsångarstämma i Åbo konserthus.Apploder efter framförandet. (1960-talet)

[Next]