[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='conductor' results in 88 hits


1. Carlson, Bengt
2. Carlsson, Sune "anför sin finska trupp sommaren 1927 i Hagapark" i helfigur, utomhus, dirigerande. (1927)
3. "Die Thomaner in der Singstund", Leipzig, gosskör, pojkar i olika åldrar, samlade kring dirigenten vid flygeln, Boys' choir practising with their conductor at the grand piano. (1900-talet)
4. Finsk sångfest i Jyväskylä, utescen. (1924)
5. Kyrkokören i Lovisa.Andersson, Fridolf, dirigent.Inomhus.
6. Arbetets Vänners kör.Lovisa.Dir: Fridolf Andersson, inomhus, helfigur.
7. Kammarorkester;; stråkar, blåsare Gustaf Backas fotografier Orkestern på scen, bord i förgrunden. (kortet daterat 2/3 1912)
8. Leo Funtek, violinist och dirigent, bröstbild.
9. Carl Gottschalksen (1854-1939). (1880-talet ?)
10. Gräsbeck, Gottfrid, nästan helfigur, dirigerande i Johannes kyrkan i Helsingfors Gräsbeck, half-length figure, conducting in the Johannes church in Helsingfors. (4.2.1961)

[Next]