[Search form] [Info about the database] [Search tips]

No 1 / 1

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 7162
Shelf mark: B
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Inner size: 9 cm x 14 cm (height x width)
Date: ca 1930
Keywords: group portrait, congratulatory call for the president,

Akademiska Sångföreningen uppvaktar presidenten

på slottet

23.9.1997 / 14.6.2000