[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='cordophone' results in 2 hits


1. Sibelius utställning i Sibeliusmuseum, Biskopsgatan 15, 1955.Närbild, i förgrunden noter och litteratur, på väggen stränginstrument. (1955)
2. Klavikord med utsmyckningar.I förgrunden en liten skylt, "4470".